mobile logo

Catering dietetyczny Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola

SPRAWDŹ SWOJE BMI I ZAPOTRZEBOWANIE KALORYCZNE

[[[["field8","equal_to","Kobieta"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field8","equal_to","M\u0119\u017cczyzna"]],[["show_fields","field19"]],"and"]]
1 Step 1

Przesuń suwaki i poznaj swój organizm.

WiekPodaj wiek w latach.
12
0
89
WzrostPodaj w centymetrach
140 cm
0
215 cm
WagaPodaj w kilogramach
40 kg
0
169 kg
Płeć

Witaj,

Twoje BMI wynosi [(field9)/(((field6)/(100))*((field6)/(100)))] . Sprawdź swoje BMI według zakresów wartości i oceń swój stan zdrowia.


Zakresy wartości BMI:

 • mniej niż 16 - wygłodzenie
 • 16 - 16.99 - wychudzenie
 • 17 - 18.49 - niedowaga
 • 18.5 - 24.99 - wartość prawidłowa
 • 25 - 29.99 - nadwaga
 • 30 - 34.99 - I stopień otyłości
 • 35 - 39.99 - II stopień otyłości
 • powyżej 40 - otyłość skrajna

Podstawowe tempo Twojego metabolizmu - BMR wynosi [(10*(field9))+(5)+(6.25*(field6))-(5*(field5))] kcal.


Aby utrzymać wagę potrzebujesz dziennie [(10*(field9))+(5)+(6.25*(field6))-(5*(field5))+(field12)]  kcal.


Jeśli chcesz schudnąć, musisz stosować się do diety gdzie zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze niż wartość której potrzebujesz. 


Jeśli chcesz przytyć, zalecamy stosować dietę powyżej wartości której potrzebujesz. 


Optymalna wartość redukcyjna dla Ciebie to [((10*(field9))+(5)+(6.25*(field6))-(5*(field5))+(field12))-(300)]  kcal.

Witaj,

Twoje BMI wynosi [(field9)/(((field6)/(100))*((field6)/(100)))] . Sprawdź swoje BMI według zakresów wartości i oceń swój stan zdrowia.


Zakresy wartości BMI:

 • mniej niż 16 - wygłodzenie
 • 16 - 16.99 - wychudzenie
 • 17 - 18.49 - niedowaga
 • 18.5 - 24.99 - wartość prawidłowa
 • 25 - 29.99 - nadwaga
 • 30 - 34.99 - I stopień otyłości
 • 35 - 39.99 - II stopień otyłości
 • powyżej 40 - otyłość skrajna


Podstawowe tempo Twojego metabolizmu - BMR wynosi [(10*(field9))-(161)+(6.25*(field6))-(5*(field5))] kcal.


Aby utrzymać wagę potrzebujesz dziennie [(10*(field9))-(161)+(6.25*(field6))-(5*(field5))+(field12)]  kcal.


Jeśli chciałabyś schudnąć musisz stosować się do diety gdzie zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze niż wartość której potrzebujesz.


Jeśli chciałabyś przytyć zalecamy stosować diete powyżej wartości której potrzebujesz. 


Optymalna wartość redukcyjna dla Ciebie to [((10*(field9))-(161)+(6.25*(field6))-(5*(field5))+(field12))+(300)] kcal.


Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

OKREŚL STYL KUCHNI

[[[["field3","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field22,field21,field23,field18,field17"]],"and"],[[["field12","equal_to","TAK"],["field3","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field12","equal_to","NIE"],["field3","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field20"],["hide_fields","field11,field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field23"],["hide_fields","field11,field25,field14"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field17,field22,field21,field18"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field17"]],"and"],[[["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"],["field14","not_equal_to","wyszukane przepisy"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"],["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field17,field22,field21,field18"]],"and"],[[["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","not_equal_to","potrawy tradycyjne"]],[["show_fields","field22,field18,field21"]],"and"],[[["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field11","equal_to","bia\u0142e"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field11","contains","bia\u0142e+czerwone"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field14","contains","potrawy tradycyjne"]],[["show_fields","field17,field21,field18"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field11","contains","bia\u0142e"],["field11","not_equal_to","bia\u0142e+czerwone"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field11"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"],["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field11","equal_to","bia\u0142e+czerwone"],["field11","not_equal_to","bia\u0142e"]],[["show_fields","field18,field21"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field11","equal_to","bia\u0142e"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field11"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["hide_fields","field11"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field11"]],"and"],[[["field25","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["hide_fields","field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"]],[["hide_fields","field11"],["hide_fields","field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"],["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"]],[["hide_fields","field11,field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"]],[["hide_fields","field11,field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"],["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field14","contains","wyszukane przepisy"]],[["hide_fields","field11,field25"]],"and"],[[["field25","equal_to","TAK"]],[["show_fields","field18"],["hide_fields","field17,field22,field21,field20,field23,field19"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field25","equal_to","NIE"],["field11","equal_to","bia\u0142e"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","wyszukane przepisy"],["field11","equal_to","bia\u0142e+czerwone"],["field25","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field21"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","equal_to","potrawy tradycyjne"],["field11","equal_to","bia\u0142e+czerwone"],["field25","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field17"]],"and"],[[["field3","equal_to","TAK"],["field12","equal_to","TAK"],["field14","contains","wyszukane przepisy"],["field14","contains","potrawy tradycyjne"],["field11","equal_to","bia\u0142e+czerwone"],["field25","equal_to","NIE"]],[["show_fields","field17,field21"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","TAK"]],[["hide_fields","field14,field11,field25"]],"and"],[[["field3","equal_to","NIE"],["field12","equal_to","NIE"]],[["hide_fields","field14,field11,field25"]],"and"]]
1 Step 1
Jadasz mięso?wybierz jedno
Jadasz ryby?wybierz jedno
Preferencje smakuwybierz dowolne
Rodzaje mięsawybierz ulubione
Styl kuchni dla Ciebie:
Kuchnia Polska
Kuchnia Śródziemnomorska
Kuchnia Fusion
Kuchnia Wegetariańska
Kuchnia No Fish
Kuchnia Jarska
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder